Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Preklenovací úver

Financovanie prevádzkovej činnosti podnikateľov bez nutnosti predkladania faktúr. Akvizícia podnikateľských subjektov. Nákupy nehnuteľností v dražbách, verejných obchodných súťažiach, výberových konaniach. Odkupy podielov. Refinancovanie krátkodobých úverov v banke.

RÝCHLE ZABEZPEČENIE PREVÁDZKOVÝCH POTRIEB MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV

FINANCOVANIE OBCHODNEJ ČINNOSTI RÔZNEHO DRUHU

nákup nehnuteľností a obchodných podielov z aukcií a výberových konaní

Parametre: 

expresné financovanie
prevádzkových potrieb

 

výška úveru:
od 5 000 000 Kč
do 50 000 000 Kč

maximálne
do 60%
trhovej hodnoty
nehnuteľnosti

splatnosť:
6 mesiacov - 15 rokov

Zabezpečenie

Záložné právo k nehnuteľnosti v Českej alebo Slovenskej republike
Vinkulácia poistného plnenia z poistenia nehnuteľnosti
Notárska zápisnica s vykonateľnosťou

Zoznam podkladov pre predbežné posúdenie úveru 

Podnikateľský zámer: 
  • vyplnená žiadosť o úver
  • stručný podnikateľský zámer s projekciou výnosov a nákladov a zdrojov splácania úveru
  • výpis z obchodného (živnostenského) registra
  • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba)
  • daňové priznanie a účtovná závierka za posledné dve účtovné obdobia
Zabezpečenie: 
  • aktuálny list vlastníctva
  • nadobúdací titul vlastníctva (napr. kúpna zmluva)
  • fotodokumentácia aktuálneho stavu (exteriér aj interiér)
  • akýkoľvek odhad nehnuteľnosti, ak existuje
  • dokumenty týkajúce sa vecných práv k nehnuteľnosti

Blog