Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Pohľadávkový úver

Financovanie nákupu jednotlivých zabezpečených bankových pohľadávok. Možnosť nákupov balíkov pohľadávok v rámci celej Európskej únie. Nutné preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa o úver pre podnikanie v danom odbore.

financovanie nákupov balíkov zabezpečených aj nezabezpečených pohľadávok

zdroje na financovanie úverovej činnosti

nákupy bankových pohľadávok zabezpečených nehnuteľnosťami

Parametre: 

pre obchodníkov
s pohľadávkami

výška úveru:
od 10 000 000 Kč
do 100 000 000 Kč

maximálne
do 50 %
trhovej hodnoty
nehnuteľnosti

splatnosť:
12 mesiacov - 5 rokov

Zabezpečenie

Záložné právo k portfóliu pohľadávok
Notárska zápisnica s vykonateľnosťou

Zoznam podkladov pre predbežné posúdenie úveru 

Podnikateľský zámer: 
 • vyplnená žiadosť o úver
 • podnikateľský zámer s projekciou výnosov a nákladov a zdrojov splácania úveru
 • výpis z obchodného (živnostenského) registra
 • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba)
 • daňové priznanie a účtovná závierka za posledné dve účtovné obdobia
Zabezpečenie: 
 • dátové matice podľa požadovaného formátu
 • vzorová úverová dokumentácia portfólia pohľadávok

Blog

 • Realitní fondy

  17.6.2022

  Jsou nemovitostní fondy konzervativní a likvidní investice, jak se říká? Jedná se bezesporu o zajímavou možnost zhodnocení financí, ale seznamte se také s reálnými riziky.

 • Dluhopisy - konzervativní investice?

  11.5.2022

  Dluhopisy, bondy, obligace. Co to znamená, jak to funguje, jaká jsou rizika, mýty a kdy být na pozoru před marketingovými triky? Jaké jsou druhy dluhopisů? Vše o dluhopisech stručně a přehledně na jednom místě.

 • Podílové fondy

  20.4.2022

  Podílové fondy jsou vhodné i pro začínající investory. Jak to celé funguje? Jaké má investování do podílových fondů výhody a nevýhody? A jak vydělat, když i podílové fondy prodělávají?