Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Pohľadávkový úver

Financovanie nákupu jednotlivých zabezpečených bankových pohľadávok. Možnosť nákupov balíkov pohľadávok v rámci celej Európskej únie. Nutné preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa o úver pre podnikanie v danom odbore.

financovanie nákupov balíkov zabezpečených aj nezabezpečených pohľadávok

zdroje na financovanie úverovej činnosti

nákupy bankových pohľadávok zabezpečených nehnuteľnosťami

Parametre: 

pre obchodníkov
s pohľadávkami

výška úveru:
od 10 000 000 Kč
do 100 000 000 Kč

maximálne
do 50 %
trhovej hodnoty
nehnuteľnosti

splatnosť:
12 mesiacov - 5 rokov

Zabezpečenie

Záložné právo k portfóliu pohľadávok
Notárska zápisnica s vykonateľnosťou

Zoznam podkladov pre predbežné posúdenie úveru 

Podnikateľský zámer: 
  • vyplnená žiadosť o úver
  • podnikateľský zámer s projekciou výnosov a nákladov a zdrojov splácania úveru
  • výpis z obchodného (živnostenského) registra
  • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba)
  • daňové priznanie a účtovná závierka za posledné dve účtovné obdobia
Zabezpečenie: 
  • dátové matice podľa požadovaného formátu
  • vzorová úverová dokumentácia portfólia pohľadávok

Blog