Získajte bonus 500 Kč

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Viacgeneračný dom - Jílové u Prahy

Viacgeneračný dom - Jílové u Prahy
Výnos pre investora: 
5,0545 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.12.2023

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý podnikajúce fyzickej osobe k vyplateniu záväzkov u iných veriteľov a rozvoju podnikateľských aktivít. Klient a jeho spoločnosti pôsobia vo viacerých odboroch. Od roku 1993 poskytuje klient poradenstvo v oblasti účtovníctva, daní a spracovanie miezd. Formou subdodávok ďalej realizuje stavebné zákazky (obkladačské práce). Takisto vlastný minipivovar s reštauráciou. 

Popis nehnuteľného zabezpečenia:

Úver je zabezpečený záložným právom k vícegeneračnímu domu v Jílovém u Prahy, 20 km južne...Čítať ďalej

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
8 000 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
mesačne
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
2
Účel využitia: 
vyplatenie záväzkov iných veriteľov, neúčelové prostriedky určené na rozvoj podnikania skupiny firiem klienta
Zdroje splácania: 
poradenstvo v oblasti účtovníctva, daní a spracovanie miezd, realizácia stavebných zákaziek. Klient tiež vlastný minipivovar s reštauráciou. Zdrojom pre splácanie sú aj príjmy manželky dlžníka, ktorá je profesionálnym športovcom a príjmy z prenájmu bytov
Číselné označenie úveru: 
0000000122

Informace o zajištění

Hlavné zabezpečenie: 
viacgeneračný dom v Jílovom pri Prahe
Celková hodnota zabezpečenia: 
13 400 000 Kč
LTV: 
59,70 %
Lokalita: 
Jílové u Prahy (Praha - západ)
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

Blog