Získajte bonus 250 Kč k Vašej prvej investícii

Zadajte Váš e-mail a my Vám na naň zašleme akciový kód, ktorý uplatníte pri online registrácii.

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou RONDA INVEST a.s., so sídlom Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. B 22788 pre marketingové účely a účely účasti na získanie Bonus 250 Kč.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Stavebné pozemky - Praha-Březiněves

Stavebné pozemky - Praha-Březiněves
Výnos pre investora: 
4,00 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.7.2022

Úver bol poskytnutý žiadateľovi - českej spoločnosti s ručením obmedzeným na nákup pozemkov. Klient pripravuje na predmetných pozemkoch developerský projekt na výstavbu rodinných domov. Úver je zabezpečený predmetnými pozemkami v lokalite Praha 8 - Březiněves. Zdrojom splácania úveru budú príjmy plynúce z ďalších projektov klienta, istina bude splatená z predaja predmetu zálohu, príp. refinancovaním záväzku bankou po vydaní územného rozhodnutia.

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
15 000 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
ku dňu konečnej splatnosti Úveru
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
3
Účel využitia: 
nákup stavebných pozemkov
Zdroje splácania: 
ďalšie projekty klienta
Číselné označenie úveru: 
180602

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
stavebné pozemky v Prahe - Březiněvsi
Celková hodnota zabezpečenia: 
28 750 000 Kč
LTV: 
52 %
Lokalita: 
Praha
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NIE

Pozn.: Fotografie sú len ilustračné.

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

Blog