Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dům - Říčany (Praha - východ)

Rodinný dům - Říčany (Praha - východ)
Výnos pre investora: 
4,645 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.1.2023

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý českej spoločnosti, ktorá sa zaoberá stavebnou činnosťou. Realizuje stavby rodinných domov - výkopové práce, základovej dosky, hrubej stavby vrátane krovov a pokládky strešných krytín, realizuje vnútorné rozvody elektro, vody a kúrenia až po pokládku podlahových krytín a obloženie kúpeľní a taky rekonštrukcie domov a bytov a kompletné prestavby bytových jadier. Spoločnosť tiež prevádzkuje kúpeľňové štúdio, ktoré ponúka komplexné služby od vytvárania 3D návrhov až po finálnu realizáciu kúpeľní, vrátane dodávky vybra...Čítať ďalej

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
6 500 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
podľa predaja rodinného domu
Platobná morálka: 
všetky doterajšie splátky riadne uhradené
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
1
Účel využitia: 
výstavba rodinného domu
Zdroje splácania: 
príjmy spoločnosti z podnikateľských aktivít, istina úveru bude uhradená z výťažku z predaja rodinného domu v meste Říčany, ktorým je úver zabezpečený.
Číselné označenie úveru: 
0000000123

Informace o zajištění

Hlavné zabezpečenie: 
rozostavaný rodinný dom v Říčanoch
Celková hodnota zabezpečenia: 
10 600 000 Kč, hodnota zajištění po dokončení výstavby domu: 18 700 000 Kč
LTV: 
61,32 %
Lokalita: 
Řičany (Praha - východ)
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ANO

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog