Získajte bonus 500 Kč

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dom - Praha-Kyje, komerčný objekt - Praha-Střížkov

Rodinný dom - Praha-Kyje, komerčný objekt - Praha-Střížkov
Výnos pre investora: 
5,2857 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
28.2.2025

Bonusová investície - čím viac investujete, tým väčší bonus získate
Každý klient, ktorý investuje do tohto úveru v čase od 1.1. - 31.1.2021 nad 20.000 Kč, získa bonus 100 Kč - 2.500 Kč podľa výška investície:

 

Investovaná čiastka Výška bonusu
20.000 Kč - 49.999 Kč 100 Kč
50.000 Kč - 99.999 Kč 250 Kč
100.000 Kč...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
8 500 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
mesačne
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
3
Účel využitia: 
nákup zmrzlinového autíčka, vybavenie cukrárne a kaviarne, vyplatenie záväzkov iných veriteľov
Zdroje splácania: 
tržby z predaja vlastných cukrárenských výrobkov a zmrzliny
Číselné označenie úveru: 
0000000103

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
rodinný dom v Prahe-Kyjích, komerčný objekt v Prahe-Střížkov - celková hodnota zabezpečenia 23 300 000 Kč (záložné právo riadne zapísané v katastri nehnutelnosti)
Celková hodnota zabezpečenia: 
23 300 000 Kč
LTV: 
36,48 %
Lokalita: 
Praha-Kyje, Praha-Střížkov
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

Blog