Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dom - Praha 14 - Dolní Počernice (3. etapa)

Rodinný dom - Praha 14 - Dolní Počernice (3. etapa)
Výnos pre investora: 
8,075% p.a.
Minimálna výška investície: 
1 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.01.2025

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý na rozvoj podnikateľských aktivít českej spoločnosti s ručením obmedzeným. Skupina firiem, ktorú spoluvlastní úverový klient, podniká v oblasti predaja spotrebného tovaru prostredníctvom e-shopov. Zameriava sa najmä na predaj značkových potrieb na varenie. Gastronómia predstavuje jadro podnikania klienta, svoje meno si vybudoval aj organizovaním populárnych kurzov varenia pre jednotlivcov (ako pre deti, tak aj pre dospelých) aj pre firmy (teambuildingové akcie). Ďalej sa zameriava na predaj kuchynských elektrospotr...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
9 550 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti
Platobná morálka: 
opakovaný obchod u RONDA INVEST, všetky splátky riadne uhradené
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
1 fyzická osoba
Účel využitia: 
prevádzkové financovanie
Zdroje splácania: 
výnosy z podnikateľských aktivít
Číselné označenie úveru: 
0000000164

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
rodinný dom v Dolných Počerniciach, Praha 14
Celková hodnota zabezpečenia: 
k 12. 1. 2021: 13 650 000 Kč
LTV: 
69,96 %
Lokalita: 
Dolní Počernice
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ANO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

Blog