Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dom - Pitkovice - Praha 10 (2. etapa)

Rodinný dom - Pitkovice - Praha 10 (2. etapa)
Výnos pre investora: 
7,5189% p.a.
Minimálna výška investície: 
1 000 Kč
Max. investiceMax. investície: 
30 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
28.2.2027

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Financovanie bolo poskytnuté spoločnostiam, ktoré realizujú svoje podnikateľské aktivity najmä v Karlovarskom kraji. Hlavnou činnosťou je prenájom bytových jednotiek na krátkodobé pobyty, najmä zahraničnej klientele a prevádzku menšieho hostela. Hostel je postavený pre cestujúcich jednotlivcov aj pre väčšie skupiny, kde je možnosť prenájmu celého objektu. Účelom úveru je dokončenie rekonštrukcie bytového domu v Karlových Varoch. V nehnuteľnosti bude k dispozícii 40 bytových jednotiek, kaviareň, reštaurácia, jóga centrum, umývačka áut,...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
10 200 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
měsíčně
Frekvencia splácania istiny: 
istina splatná jednorazovo v deň konečnej splatnosti úveru
Platobná morálka: 
štandardná (tj. bezproblémová)
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
2 x fyzická osoba
Účel využitia: 
Dokončenie rekonštrukcie bytového domu v Karlových Varoch
Zdroje splácania: 
Splátky úveru budú generované z prenájmov bytových jednotiek a prevádzky hosteli. Následne aj z prenájmu nebytových priestorov v novo zrekonštruovanej budove.
Číselné označenie úveru: 
0000000172
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
10 200 000 Kč

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
Rodinný dom - bez nebytových priestorov v Prahe 10 - Pitkoviciach
Celková hodnota zabezpečenia: 
Hodnota zaistenia k 09. 03. 2022 je 15 000 000 Kč
LTV: 
68 %
Lokalita: 
Praha 10
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

 

Blog