Získajte bonus 250 Kč k Vašej prvej investícii

Zadajte Váš e-mail a my Vám na naň zašleme akciový kód, ktorý uplatníte pri online registrácii.

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou RONDA INVEST a.s., so sídlom Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. B 22788 pre marketingové účely a účely účasti na získanie Bonus 250 Kč.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dom - Nehvizdy (Praha-východ), pozemok - Vykáň (okr. Nymburk)

Rodinný dom - Nehvizdy (Praha-východ), pozemok - Vykáň (okr. Nymburk)
Výnos pre investora: 
5,5384 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
30.9.2024

Bonusová investícia - čím viac investujete, tým väčší bonus získate

Každý klient, ktorý investuje do tohto úveru v čase od 1.10.-31.10.2020 nad 20.000 Kč, získa bonus 100 Kč-2.500 Kč podľa výšky investície:

...Čítať ďalej
Investovaná čiastka Výška bonusu
20.000 Kč - 49.999 Kč 100 Kč
50.000 Kč - 99.999 Kč 250 Kč

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
10 000 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
mesačne
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
4
Účel využitia: 
nákup rodinného domu v obci Nehvizdy a pozemku v obci Vykáň
Zdroje splácania: 
príjmy spoločnosti z prevádzkovania autodopravy a servisu vozidiel
Číselné označenie úveru: 
0000000092

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
rodinný dom v obci Nehvizdy, Praha-východ, pozemok v obci Vykáň, okres Nymburk, prevádzková hala s administratívnym zázemím v obci Nehvizdy, Praha-východ (záložné právo 2. v poradí)
Celková hodnota zabezpečenia: 
34 100 000 Kč
LTV: 
68,9 %
Lokalita: 
Nehvizdy - Praha-východ, Vykáň - Nymburk
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

Blog