Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinný dom Horoměřice - pohľadávkový úver (čerpanie v Kč)

Rodinný dom Horoměřice - pohľadávkový úver (čerpanie v Kč)
Výnos pre investora: 
5,7362 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.10.2023

Ponúkame Vám možnosť participácie na úvere, ktorý bol poskytnutý českej spoločnosti za účelom úhrady kúpnej ceny rodinného domu v obci Horoměřice a na financovanie faktoringových služieb. Úver bol rozdelený na dve čerpania. V tejto investičnej príležitosti je možné investovať v Sk (vyššie poskytnutého úveru 10 000 000 Kč) a čoskoro do našej ponuky pridáme aj eurové čerpanie (vyššie poskytnutého úveru 400 000 EUR). Cieľom rozdelenia úveru na dve čerpania je uspokojiť investorov, ktorí chcú investovať ako v korunách tak aj v eurách.

Seznamte se s úvěrovým klientem:

...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
10 000 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu splatnosti úveru
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
4 (1 právnická osoba ako úverovaná osoba, 3 fyzické osoby ako ručitelia)
Účel využitia: 
Účelové prostriedky určené na nákup nehnuteľnosti v k.ú. Horomerice a financovanie faktoringových služieb
Zdroje splácania: 
Zdrojom splácania sú výnosy z faktoringových služieb a z realizácie realitných obchodov v rámci skupiny ručiteľa úveru.
Číselné označenie úveru: 
0000000151
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
10 000 000 Kč

Informace o zajištění

Hlavné zabezpečenie: 
Rodinný dom v Horoměřiciach - hodnota zabezpečenia k 18. 6. 2021: 17 000 000 Kč, Zástava bežného účtu s hodnotou 15 000 000 Kč a pohľadávkami faktoringových spoluprácou (zaistenie je spoločné pre korunové aj eurové čerpanie)
Celková hodnota zabezpečenia: 
Hodnota zajištění k 18. 6. 2021: 32 000 000 Kč
LTV: 
63,04 %
Lokalita: 
Horoměřice
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NE

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

 

 

Blog