Získajte bonus 500 Kč

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Rodinné domy - Praha-Kolovraty II

Rodinné domy - Praha-Kolovraty II
Výnos pre investora: 
4,0505 % p.a.
Minimálna výška investície: 
1 000 Kč
Max. investiceMax. investície: 
50 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
30.9.2024

Úver RONDA INVEST poskytla českej spoločnosti na financovanie dostavby 5rodinných domov v Prahe. Prostriedky boli taktiež použité na refinancovanie záväzkov u inej inštitúcie a na prevádzkovú činnosť.

Popis nehnuteľného zabezpečenia:

Tieto nehnuteľnosti zároveň slúžia ako zabezpečenie úveru. Z pôvodných 5rodinných domov sú už 3 rodinné domy dokončené a predané, rovnako je predaná aj samostatná parcela. Predmetom zabezpečenia sú zostávajúce 2 rozostavané rodinné domy v Prahe - Kolovratoch a pozemky o výmere okolo 950 m2.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blí...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
12 300 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
priebežne podľa predajov rodinných domov
Platobná morálka: 
všetky doterajšie splátky riadne uhradené
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
3
Účel využitia: 
financovania dostavby RD, refinancovanie záväzkov u inej inštitúcie, prevádzkové neúčelové prostriedky
Zdroje splácania: 
príjmy z predaja rodinných domov, ktorých dostavba je priebežne financovaná a jednej samostatnej stavebnej parcely
Číselné označenie úveru: 
180401

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
2 rodinné domy v Prahe
Celková hodnota zabezpečenia: 
21 900 000 Kč
LTV: 
73,11 %
Lokalita: 
Praha
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

Blog