Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Polyfunkčný objekt - Veľké Popovice

Polyfunkčný objekt - Veľké Popovice
Výnos pre investora: 
5,5374 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
30.6.2024

Úver RONDA INVEST poskytla českej spoločnosti na nákup polyfunkčnej nehnuteľnosti vo Veľkých Popoviciach, kde klient zriadil zázemie pre svojich vodičov a dopravnú techniku.

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Klient pôsobí v oblasti dopravy. Klient vďaka úveru zefektívnil svoje podnikanie a aj v období obmedzenia pohybu kvôli koronavíru boli jeho kapacity dostatočne vyťažené.

Popis nehnuteľného zabezpečenia:

Úver je zabezpečený nakupovanou nehnuteľnosťou vo Veľkých Popoviciach. V nehnuteľnosti sa nachádza predajňa potravín, reštaur...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
15 000 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
mesačne (nejde o anuitné splácanie istiny)
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
4
Účel využitia: 
kúpa polyfunkčnej nehnuteľnosti
Zdroje splácania: 
príjmy z prevádzkovania autodopravy
Číselné označenie úveru: 
181001

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
polyfunkčný areál s ubytovaním
Celková hodnota zabezpečenia: 
26 600 000 Kč
LTV: 
56,39 %
Lokalita: 
Praha východ - Velké Popovice
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

Blog