Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Nájomný dom - Nové Mesto na Prahe 1 (2. etapa)

Nájomný dom - Nové Mesto na Prahe 1 (2. etapa)
Výnos pre investora: 
6,0363 % p.a.
Minimálna výška investície: 
100 000 Kč
Max. investiceMax. investície: 
500 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.08.2023

Ponúkame Vám možnosť participácie na už druhom čerpaní úveru, ktorý bol poskytnutý českej spoločnosti na odkúpenie 3 bytových jednotiek v nájomnom dome v centre Prahy.

RONDA INVEST úver poskytla českej spoločnosti na odkúpenie 3 bytových jednotiek v nájomnom dome v samotnom centre Prahy. Úverový klient sa venuje obchodu s nehnuteľnosťami. Spoludlžník poskytnutého úveru obchoduje s kávou a vínom a už viac ako 15 rokov prevádzkuje pražiareň kávy.

Klient a s ním spojené osoby pred poskytnutím úveru v dome už vlastnili 4 nebytové a ďalšie 3 bytové jednotky. Skupina okolo klienta s...Čítať ďalej

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
33 765 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo v deň konečnej splatnosti úveru
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
4
Účel využitia: 
kúpa 3 bytových jednotiek, rezerva na splácanie príslušenstva úveru
Zdroje splácania: 
Zdrojom splácania sú príjmy z obchodov spoludlžníka s kávou a vínom, príjem z predaja predmetu zaistenia úveru a tiež rezerva z načerpaného úveru.
Číselné označenie úveru: 
0000000145
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
33 765 000 Kč

Informace o zajištění

Hlavné zabezpečenie: 
6 bytových jednotiek v Prahe Novom Meste, 4 nebytové priestory v Prahe Novom Meste
Celková hodnota zabezpečenia: 
hodnota zabezpečenia k 21. 7. 2021: 121 500 000 Kč
LTV: 
56,97 %*
Lokalita: 
Praha, Nové Město
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NE

Tyto informace nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládají žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s. a dalšími osobami. Tyto informace nejsou veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje zde uvedené se mohou v čase měnit.

Blog