Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Hotel - Praha 5

Hotel - Praha 5
Výnos pre investora: 
7,08% p.a.
Minimálna výška investície: 
100 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.01.2023

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý spoločnosti zo skupiny okolo klienta so širokým spektrom podnikateľských aktivít: zahŕňa realizáciu menších developerských projektov, poskytovanie hotelových služieb, kovovýrobu, kovoobrábanie, výrobu strojov a betónových systémov. Skupina okolo klienta vlastní niekoľko nehnuteľností; výrobné haly, byty a pozemky. Tieto nehnuteľnosti využíva na svoje podnikanie, prípadne ich prenajíma. Účelom poskytnutého úveru bolo refinancovanie záväzkov skupiny. Klient vlastní hotel na Prahe 5, v okrajovej časti Hlbočep v tesnej...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
38 650 000,00 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti
Platobná morálka: 
klient sklient spláca pravidelne a bez meškania
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
1 fyzická osoba
Účel využitia: 
refinancovanie záväzkov skupiny
Zdroje splácania: 
mesačné splátky úrokov pokryje výnos hotela alebo príjem z ostatných podnikateľských aktivít
Číselné označenie úveru: 
136
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
38 650 000,00 Kč

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
Hotel na Prahe 5
Celková hodnota zabezpečenia: 
k 23. 6. 2022: 76 000 000 Kč
LTV: 
50,86 %
Lokalita: 
Praha 5
Notárska zápisnica: 
ANO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

Blog