Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Činžový dom - Praha 1 (3. etapa)

Činžový dom - Praha 1 (3. etapa)
Výnos pre investora: 
9,0118% p.a.
Minimálna výška investície: 
100 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.12.2025

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý za účelom nákupu bytového domu, ktorý sa nachádza v prestížnej lokalite v Prahe vo Vodičkovej ulici. Cieľom bolo odkúpiť byty od 14 rôznych vlastníkov a sceliť tým vlastníctvo celej budovy, zároveň klient plánuje v nebytových priestoroch domu prevádzkovať svoje obchody s kávou, doplnkovým baristickým sortimentom a talianskym vínom. Klient je prevereným subjektom, ktorému boli za účelom výkupu bytových a nebytových jednotiek poskytnuté už 3 úvery. Predchádzajúce projekty klienta sa tiež nachádzajú v historickom cent...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
60 500 000,00 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti
Platobná morálka: 
bezproblémová, štvrtý úverový prípad v RONDA INVEST a.s.
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
1 právnická a 2 fyzické osoby
Účel využitia: 
kúpa bytového domu v Prahe 1 - Nové Mesto
Zdroje splácania: 
tržby z obchodu s kávou a baristickým tovarom, prenájom bytových jednotiek a prípadný predaj bytového domu
Číselné označenie úveru: 
168
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
42 210 117 Kč

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
2 bytové domy na Prahe 1, pozemky v Karlovarskom kraji
Celková hodnota zabezpečenia: 
k 22. 1. 2022: 195 500 000 Kč
LTV: 
66,35 % *
Lokalita: 
Praha 1
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ANO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

 

Blog