Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Činžový dom - Praha 1 (2.etapa)

Činžový dom - Praha 1 (2.etapa)
Výnos pre investora: 
7,0336% p.a.
Minimálna výška investície: 
100 000 Kč
Max. investiceMax. investície: 
500 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.12.2025

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý za účelom nákupu bytového domu, ktorý sa nachádza v prestížnej lokalite v Prahe na Vodičkovej ulici. Cieľom bolo byty odkúpiť od 14 vlastníkov a sceliť vlastníctvo. Klientom je už preverený subjekt, ktorému boli za účelom výkupu bytových a nebytových jednotiek poskytnuté už 3 úvery. Predchádzajúce projekty klienta sa taktiež nachádzajú v centre Prahy.

K ďalším projektom klienta patrí realizácia projektu zasieťovania pozemkov v blízkosti Karlových Varov. Ide o 11 parciel s predpokladanou výmerou 729 m2 až 887...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
60 500 000,00 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti
Platobná morálka: 
bezproblémová, štvrtý úverový prípad v RONDA INVEST a.s.
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
1 právnická a 1 fyzická osoba
Účel využitia: 
Účelové prostriedky určené na kúpu bytového domu v Prahe 1 - Nové Mesto.
Zdroje splácania: 
Zdrojom splatenia úveru sú tržby z obchodu s kávou a baristickým tovarom, prenájom bytových jednotiek a prípadný predaj bytového domu financovaného z predchádzajúcich úverov, ako aj realizácia developerského projektu v Karlovarskom kraji.
Číselné označenie úveru: 
168
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
60 500 000 Kč

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
2 bytové domy na Prahe 1, pozemky v Karlovarskom kraji.
Celková hodnota zabezpečenia: 
k 22. 1. 2022: 195 500 000 Kč
LTV: 
66,35 %
Lokalita: 
Praha 1
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NE

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

 

Blog