Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytový dom - Praha 7 - Letná (4. etapa)

Bytový dom - Praha 7 - Letná (4. etapa)
Výnos pre investora: 
7,565% p.a.
Minimálna výška investície: 
50 EUR
Minimálna výška investície: 
50 EUR
Cieľová doba splatnosti: 
31.07.2023

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý za účelom celkovej revitalizácie bytového domu v mestskej časti Praha 7 na Letné a je postupne uvoľňovaný v tranšiach na základe priebehu rekonštrukcie.. Doposial boli prevedené tieto práce: podbetonovanie základov, zosílenie stropných konštrukcí, odstránenie starej strešnej konštrukcie, nová povaloví vstavba s šiestom nadzemnom podlaží, nová střešná konstrukcia s taškami z páleené tehly, oprava klampiarskych konštrukcí, čiastočné zateplenie dvornej časti domu, oprava vonkajších omietok, čiastočné zhotovenie nových...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
3 290 000 EUR
Frekvencia splácania úrokov: 
měsíčně
Frekvencia splácania istiny: 
průběžně dle prodejů bytových a nebytových jednotek
Platobná morálka: 
všechny dosavadní splátky řádně uhrazeny
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
fyzická osoba – skutečný vlastník žadatele o úvěr
Účel využitia: 
rekonstrukce bytového domu v Praze 7 na Letné (k.ú. Holešovice), refinancování závazků u jiné finanční instituce
Zdroje splácania: 
příjmy z dalších realitních projektů klienta a také z prodeje 27 bytových a 1 nebytové jednotky, které tvoří předmětný bytový dům
Číselné označenie úveru: 
0000000116
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
3 290 000 EUR

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
27 bytových jednotiek a 1 nebytová jednotka v Prahe 7 na Letnej
Celková hodnota zabezpečenia: 
hodnota zaistenia k 7. 7. 2022: 136 mil. Kč, budúca hodnota po dokončení: 181 mil. Kč
LTV: 
59,95 %
Lokalita: 
Praha 7
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ANO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

 

Blog