Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytový dom - Děčín (3. etapa)

Bytový dom - Děčín (3. etapa)
Výnos pre investora: 
7,0000% p.a.
Minimálna výška investície: 
100 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
29. 2. 2024

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý českej spoločnosti s ručením obmedzeným na refinancovanie úveru v banke a financovanie rekonštrukcie bytového domu v Děčíne. Klient začal realizovať projekt v minulom roku. Po dokončení aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie sa v dome bude nachádzať celkom 28 bytových jednotiek s celkovou úžitkovou plochou 2 108,36 m2. Oba vchody bytového domu budú vybavené výťahom a dom bude disponovať vlastnými parkovacími miestami. Po rekonštrukcii bude budova predaná buď ako celok, alebo postupne po jednotlivých bytoch. Zdrojom s...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
30 000 000,00 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti
Platobná morálka: 
prvý obchod pri RONDY INVEST
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
2
Účel využitia: 
refinancovanie bankového úveru, rekonštrukcia bytového domu v Děčíne
Zdroje splácania: 
Zdrojom splácania úveru budú výnosy z predaja bytového domu, ako aj ďalšie developerské činnosti klienta.
Číselné označenie úveru: 
166
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
15 000 000,00 Kč

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
bytový dom v Děčíne
Celková hodnota zabezpečenia: 
Hodnota zaistenia k 27. 4. 2022: 54 072 760 Kč
LTV: 
55,48 %
Lokalita: 
Děčín
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NE

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

 

Blog