Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytové jednotky - Praha 5 - Smíchov (4. etapa)

Bytové jednotky - Praha 5 - Smíchov (4. etapa)
Výnos pre investora: 
7,5358% p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
30.06.2023

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý českej spoločnosti, ktorá podniká v oblasti dlhodobých prenájmov nehnuteľností. Spoločnosť vlastní niekoľko bytových jednotiek s tým, že úver bol poskytnutý na rozvoj ďalšieho podnikania žiadateľa. Spoločnosť bytové jednotky, ktoré sú predmetom zabezpečenia úveru, odkúpila z úspešne zrealizovaného projektu Bytový dom – Praha – Smíchov. Rekonštrukciu daného bytového domu financovala formou úveru RONDA INVEST v roku 2019. Jedná sa o poskytnutie úveru na ďalšie úverové obdobie, úver je už rok bezproblémovo splácaný a ...Čítať ďalej

Informace o úvěru a úvěrovaném klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
12 000 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
3 jednorazové splátky vo výške 250 000 Kč k 30.09.2022, 31.12.2022 a 31.03.2023, zvyšok istiny jednorazovo v deň konečnej splatnosti úveru
Platobná morálka: 
všetky doterajšie splátky riadne uhradené
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
fyzická osoba
Účel využitia: 
doplatok kúpnej ceny za bytovú jednotku v k. ú. Smíchov
Zdroje splácania: 
priebežné úhrady úrokov budú plynúť z prenájmu nehnuteľností a ďalších podnikateľských aktivít v rámci skupiny
Číselné označenie úveru: 
0000000127
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
12 000 000 Kč, zostatok úveru k 31.07.2022 je 11 000 000 Kč

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
2 bytové jednotky na Prahe 5 v k.ú. Smíchov o výmere 64,8 m2 a výmere 67,3 m2
Celková hodnota zabezpečenia: 
17 150 000 Kč
LTV: 
64,14%
Lokalita: 
Praha, Smíchov
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NE

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

 

 

Blog