Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytové domy - Děčín II

Bytové domy - Děčín II
Výnos pre investora: 
8,0925%
Minimálna výška investície: 
1 000 Kč
Max. investiceMax. investície: 
30 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
30.06.2024

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Úver bol poskytnutý spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny skúseného developera. Tá v súčasnosti realizuje množstvo projektov v Ústeckom kraji, z toho dva v Děčíne. Účelom úveru bol nákup bytového domu v Děčíne, ktorý je situovaný v širšom centre mesta. Zámerom klienta je kompletná rekonštrukcia tohto objektu.

Popis nehnuteľného zabezpečenia:

1) Záložným právom ku kúpenému bytovému domu v prvom poradí

Nájomný dom postavený v 1. polovici 20. storočia. Objekt sa nachádza na svahovitom pozemku, je po...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
8 837 500 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti
Platobná morálka: 
opakovaný obchod s RONDA INVEST
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
2 fyzické osoby a 3 právnické osoby
Účel využitia: 
nákup bytového domu v Děčíne
Zdroje splácania: 
ďalšie projekty klienta, okrem iného aj rozpredaj novo zrekonštruovaného bytového domu v tesnej blízkosti tejto kúpenej nehnuteľnosti
Číselné označenie úveru: 
182
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
8 837 500 Kč

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
3x bytový dom v Děčíne, z toho 1x záložné právo v prvom poradí a 2x záložné právo v druhom poradí , hodnota zabezpečenia k 6. 5. 2022: 64 272 760 Kč
Celková hodnota zabezpečenia: 
k 6. 5. 2022: 64 272 760 Kč
LTV: 
60,43 %
Lokalita: 
Děčín
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ANO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

 

Blog