Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytová jednotka - Praha 7 - Holešovice

Bytová jednotka - Praha 7 - Holešovice
Výnos pre investora: 
6,2031% p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
29. 2. 2024

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Skúsený developer, ktorý realizuje úspešné projekty v Prahe, získava u RONDA INVEST už štvrtý úver. Aj tentoraz sa jedná o osvedčený model kúpy staršieho činžiaku v atraktívnej lokalite, ktorý rekonštruuje s dôrazom na zachovanie jeho historickej hodnoty a zároveň tak, aby upravil dispozície na súčasné bytové štandardy. Jednotlivé bytové jednotky potom rozpredá koncovým klientom. Prostriedky boli použité na zloženie rezervačnej zálohy na získanie dvoch menších nájomných domov v Prahe Vršoviciach so zámerom ich celkovej rekonštrukcie a...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
4 400 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
jednorazovo ku dňu konečnej splatnosti
Platobná morálka: 
všetky úvery poskytnuté skupine bezproblémovo splácané
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
1 fyzická osoba
Účel využitia: 
Investície – zloženie rezervačnej zálohy
Zdroje splácania: 
Priebežné splátky úveru budú generované z prenájmu bytovej jednotky (predmetu zástav), v ktorej už dlhodobo býva nájomník. Ďalej sa bude jednať o výnosy z nájmov aj ďalších bytov, ktoré má skupina klienta vo svojom portfóliu.
Číselné označenie úveru: 
0000000169
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
4 400 000 Kč

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
bytová jednotka v Prahe - Holešoviciach
Celková hodnota zabezpečenia: 
6 350 000 Kč
LTV: 
69,29 %
Lokalita: 
Praha 7
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NE

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

Blog