Získajte bonus 500 Kč

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytová jednotka Praha 15 - Hostivař

Bytová jednotka Praha 15 - Hostivař
Výnos pre investora: 
4,8707 % p.a.
Minimálna výška investície: 
1 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
30.09.2022

Akciová ponuka: Vyskúšajte si investovanie do tohto úveru už od 1 000 Kč!

Úver RONDA INVEST poskytla podnikajúcej fyzickej osobe. Prostriedky boli poskytnuté neúčelovo na nákup technologického zariadenia stolárstva a nehnuteľností - poľnohospodárskej pôdy.

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Medzi klientov dlžníka v oblasti ekonomického poradenstva patrí obce, mestá, ale aj menšie firmy. Spolu s neziskovými organizáciami klient takisto realizuje projekty sociálneho bývania.

Popis nehnuteľného zabezpečenia:

...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
2 000 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
měsíčně
Frekvencia splácania istiny: 
měsíčně
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
1
Účel využitia: 
neúčelové prostriedky určené na nákup technologického zariadenia a nehnuteľností
Zdroje splácania: 
Úver je splácaný z príjmov, ktoré plynú dlžníkovi z prenájmu nehnuteľného majetku, z ekonomického poradenstva v oblasti štátnych a európskych dotácií a z prevádzky menšie stolárstva.
Číselné označenie úveru: 
0000000115

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
bytová jednotka v Prahe 15 – Hostivaři
Celková hodnota zabezpečenia: 
3 300 000 Kč
LTV: 
60,60 %
Lokalita: 
Praha 15 – Hostivař
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu časom meniť.

Blog