Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

Bytová jednotka - Chýně

Bytová jednotka - Chýně
Výnos pre investora: 
8,03% p.a.
Minimálna výška investície: 
1 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
30.06.2024

Zoznámte sa s úverovým klientom:

Financovanie bolo poskytnuté českej spoločnosti, ktorá sa venuje drobným developerským projektom, najmä kúpe bytov alebo podielov, ich následnému zlúčeniu, rekonštrukcii a predaju. Úver bol poskytnutý za účelom nákupu bytovej a nebytovej jednotky vo vyhľadávanej lokalite v obci Chýně pri Prahe. Klient plánuje danú bytovú jednotku zrekonštruovať a prípadne využiť aj nebytový podkrovný priestor na jej rozšírenie. Z následného predaja bude úver splatený. Vzhľadom na klientove skúsenosti s podobným typom projektov a na výhodnú akvizíciu n...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
4 080 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
mesačne
Platobná morálka: 
bez histórie v Ronda Invest a.s.
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
fyzická osoba – skutočný majiteľ
Účel využitia: 
kúpa bytovej a nebytovej jednotky v Chýni pri Prahe
Zdroje splácania: 
pravidelné splátky budú plynúť z podnikateľskej činnosti klienta, najmä teda z predaja ďalších nehnuteľností a prípadne vedľajšej podnikateľskej činnosti
Číselné označenie úveru: 
0000000184
Objem z celkovej výšky Úveru ponúkaný k participácii: 
4 080 000 Kč

Informácie o zaistení

Hlavné zabezpečenie: 
záložné právo k bytovej a nebytovej jednotke v Chýni pri Prahe, záložné právo k bytovej jednotke v Chomutove
Celková hodnota zabezpečenia: 
6 050 000 Kč
LTV: 
67,44 %
Lokalita: 
Chýně u Prahy
Notárska zápisnica: 
ANO
Vinkulácia poistného plnenia: 
NE

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzavretie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 Občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v čase meniť.

 

Blog