Získajte bonus 250 Kč k Vašej prvej investícii

Zadajte Váš e-mail a my Vám na naň zašleme akciový kód, ktorý uplatníte pri online registrácii.

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou RONDA INVEST a.s., so sídlom Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. B 22788 pre marketingové účely a účely účasti na získanie Bonus 250 Kč.

Investujte do úvěru se zajištěním: Investujte do úveru so zabezpečením: Инвестируйте в кредит под залог:

2 novostavby rodinných domov - Ostrava

2 novostavby rodinných domov - Ostrava
Výnos pre investora: 
4,895 % p.a.
Minimálna výška investície: 
10 000 Kč
Cieľová doba splatnosti: 
31.5.2020

Úver bol poskytnutý žiadateľovi - českej spoločnosti s ručením obmedzeným založenej v roku 2003, ktorá sa venuje stavebnej a developerskej činnosti. Prostriedky z úveru boli poskytnuté bez účelu a klient ich plánuje využiť na financovanie jedného zo svojich developerských projektov. Predmetom zabezpečenia sú novostavby 2 radových rodinných domov nachádzajúcich sa v Ostrave - Pustkovci, ktoré sú poslednými 2 nepredanými z 10 domov, ktoré boli v danej lokalite klientom postavené. Úver bude splácaný z príjmov plynúcich z developerskej a stavebnej činnosti klienta, istina úveru bude splatená z ...Čítať ďalej

Informácie o úvere a úverovanom klientovi

Výška poskytnutého úveru: 
4 900 000 Kč
Frekvencia splácania úrokov: 
mesačne
Frekvencia splácania istiny: 
priebežne podľa predajov domov
Platobná morálka: 
bezproblémová
Počet ručiteľov / spoludlžníkov: 
2
Účel využitia: 
neúčelové prostriedky
Zdroje splácania: 
developerská a stavebná činnosť
Číselné označenie úveru: 
190501

Informácie o zabezpečení

Hlavné zabezpečenie: 
2 radové rodinné domy v Ostrave - Pustkovci
Celková hodnota zabezpečenia: 
7 500 000 Kč
LTV: 
65,3 %
Lokalita: 
Ostrava - Pustkovec
Notárska zápisnica: 
ÁNO
Vinkulácia poistného plnenia: 
ÁNO

Pozn.: Fotografie sú len ilustračné.

Tieto informácie nie sú ponukou (návrhom na uzatvorenie zmluvy) a nezakladajú žiadne právne vzťahy medzi spoločnosťou RONDA INVEST a.s. a ďalšími osobami. Tieto informácie nie sú verejnou ponukou podľa § 1780 občianskeho zákonníka. Všetky parametre alebo údaje tu uvedené sa môžu v časom meniť.

Blog