Získajte bonus 500 Kč

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 10 000 Kč.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Jak zdanit výnosy z investic?

danove_priznani

Článek - Jako každý rok, musí i letos řada z nás podat daňové přiznání k dani z příjmů. Investujete? Pak se může týkat tato povinnost i Vás.

Doba daňových přiznání je tady a asi nikdo se na ni netěšil. Pokud jsou Vaše celkové ostatní příjmy dle §10 zákona o dani z příjmu (včetně všech příjmů z participací RONDA INVEST) za zdaňovací období vyšší než 6 000 Kč, máte i Vy povinnost podat daňové přiznání za rok 2020 a to do 1. 4. 2021. Lhůta pro zaplacení daně je taktéž 1. 4. 2021.

Pouze v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, se zákonná lhůta o tři měsíce prodlužuje a přiznání je tedy potřeba doručit finančnímu úřadu do 1. 7. 2021.

Pokud investujete u RONDY,připravili jsme pro Vás návod, jak výnosy z participací zdanit:

Za příjem participanta se považují veškeré splátky vypořádaní (jistiny) a výnosů z participací RONDA INVEST a taky veškeré další ostatní příjmy (bonusy, prodeje participací …) skutečně připsané na účet investora v období od 1.1. do 31.12. daného zdaňovacího období. Datum jednotlivých plateb si proto vždy prosím zkontrolujte na výpisu z účtu a výpisy z účtu si pečlivě uschovejte. Výnosy a vypořádání z participací za prosinec budete obvykle vykazovat až v následujícím roce, tj. v roce kdy jste je skutečně obdrželi na účet.

Uplatnitelným výdajem je částka, za kterou investor participaci pořídil. Výdaje si v daném roce můžete uplatnit jen do celkové výše příjmů ze všech participací v daném období, „nevyužité“ výdaje je samozřejmě možné „přenést“ a využít v následujících obdobích. Doporučujeme Vám vést si jednouchou evidenci o tom, v jakém období a v jaké výši jste počáteční investovanou částku použili jako výdaj pro daňové účely.

Participace generují stejný druh příjmů, proto lze kompenzovat a sečíst výdaje a příjmy ze všech participací v rámci jednoho zdaňovacího období.

Výdaje na pořízení participace není možné uplatnit v roce, ve kterém jste z ní ještě neobdržel žádný příjem. To se Vám může přihodit například v případě, že jste participaci pořídil v listopadu nebo prosinci.

Své příjmy a uplatněné výdaje uvedete nejdřív v Příloze 2 daňového přiznání. Pro participace použijete oddíl 2, doporučujeme ve sloupci 1 označit řádek jako „F (jiné příjmy) - participace RONDA“, příjmy vyplnit do sloupce 2 a uplatněné výdaje do sloupce 3. Součet všech vašich ostatních příjmů a výdajů pak ještě uvedete na řádku 207 (příjmy) a 208 (uplatněné výdaje). Jednoduchý vzor Přílohy 2 daňového přiznání investora, který v r. 2019 investoval 800 000 Kč a jeho příjmy z participací v daném roce činily celkem 408 831 Kč, najdete ZDE.  Z celkových výdajů 800 000 Kč si tento klient uplatní v r. 2019 částku 408 831 Kč a zbytek 391 169 Kč si může uplatnit v budoucnu.

________________

Všem našim klientům ulehčujeme práci a připravili jsme jim přehledný report jejich investic a výnosů, který jim poslouží jako podklad k vyplnění přiznání. 

Pozn.: Společnost RONDA INVEST a.s. neposkytuje daňové poradenství a výše uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné. O daňových aspektech participací se případně poraďte se svým daňovým poradcem. 

 

 

Blog