Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Získajte 40 EUR naviac k prvej investícii

Stačí si požiadať o kód a my Vám bonus vyplatíme s prvým výnosom.

Akcia platí v prípade prvej investície v celkovej výške min. 800 EUR.

Začnite zarábať na úveroch

Investujte do úverov zabezpečených nehnuteľnosťami s výnosom až 8% p.a. Skúste to už od 50 EUR.

Výnos
nad 9,0 % p.a.

Investovanie od
50 EUR

Zabezpečenie
nehnuteľnosťou

Výnos
mesačne

Nízke
riziko

Investovanie

Pomáhame podnikateľom rásť

Pomáhame podnikateľom rásť.
Požičali sme novým projektom:

1553.98

mil. Kč

Investorom sme vyplatili na úrokoch celkom:

Investorom sme vyplatili
na úrokoch celkom:

67.73

mil. Kč

U nás neplatíte žiadne vstupné poplatky:

Ako investor u nás neplatíte žiadne
vstupné poplatky:

0

Rovněž neplatíte žádné pravidelné poplatky:

Investori taktiež neplatia žiadne
pravidelné poplatky:

0

Prečo investovať do úverov?

 • Investovať môžete ONLINE s minimálnou výškou investície už od 50 EUR a vyskúšajte si tak, ako investovanie do úverov funguje
 • Získate výnos nad 9 % p.a., ktorý je pevne daný a zodpovedá nízkej miere rizika
 • Výnos je Vám vyplácaný mesačne na účet, máte tak pravidelnú kontrolu nad svojimi výnosmi
 • Máte možnosť investovať do viacerých úverov a vytvoríte si tak vlastné portfólio
 • Zadarmo pre Vás vykonávame správu a monitoring pohľadávok
 • Neplatíte žiadne vstupné ani pravidelné poplatky

Prečo sú investície bezpečné?

1. PREVERUJEME BONITU A ŽIVOTASCHOPNOSŤ PROJEKTOV

 • Predtým, než úver zafinancujeme, starostlivo preverujeme životaschopnosť každého projektu a jeho schopnosť generovať príjmy pre splácanie poskytnutého úveru.
 • Je tak dôkladne preverená bonita úverových klientov a kvalita zabezpečenia úverov.
 • Sme tím špecialistov s bohatými skúsenosťami z bankového prostredia a znalosťou realitného trhu.

2. RONDA INVEST FINANCUJE ZO 100 %

 • Po preverení bonity poskytneme úver, ktorý je vždy najskôr zo 100 % financovaný zo zdrojov RONDA INVEST a.s.
 • Takto poskytnuté úvery sú po určitú dobu splácané a až potom Vám umožňujeme do týchto úverov investovať - ešte pred investíciou teda poznáte platobnú morálku úverového klienta.

3. ZABEZPEČENIE NEHNUTEĽNOSŤAMI

 • Všetky úvery ponúkané k participáciam sú zabezpečené bonitnými nehnuteľnosťami vo vybraných lokalitách, ako je Praha, jej okolie a krajské mestá. Každú nehnuteľnosť, ktorá je predmetom záložného práva, si ideme osobne obhliadnuť a nechávame si k nej vypracovať odhad od nezávislého znalca.
 • Výška poskytovaných úverov nepresahuje 70 % hodnoty danej nehnuteľnosti (tzv. LTV - pomer medzi výškou poskytnutého úveru a hodnotou zabezpečenia).

4. NOTÁRSKA ZÁPISNICA

 • Každý úver je zabezpečený notárskou zápisnicou s vykonateľnosťou, čo znamená, že v prípade vymáhania dlžných splátok od úverových dlžníkov sa nemusíme zdĺhavo súdiť o existenciu pohľadávky a môžeme priamo pristúpiť k exekúcii dlžníkov, prípadne navrhnúť predaj založenej nehnuteľnosti. To silne motivuje každého úverového dlžníka k perfektnému splácaniu úveru.

Nie ste spokojní so zhodnotením Vašich peňazí?

 • Ak nie ste spokojní so zhodnotením Vašich peňazí v banke a nemáte žiadne alebo len malé skúsenosti s investovaním, vyskúšajte investovanie do úverov zabezpečených nehnuteľnosťami. Je to jednoduchá možnosť, ako získať prvé skúsenosti s investovaním a pri rozumnej miere rizika dosiahnuť zaujímavý výnos, ktorý ľahko prekoná infláciu.

Nechajte svoje úspory rásť.
Získajte výnos až

9

% p.a.

Aktuálna ponuka úverov na investíciu

Získajte bonus 40 EUR k prvej investícii!

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód, ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii.

Viac o akcii sa dozviete tu.

Začnite investovať ešte dnes do zabezpečených úverov a zhodnoťte svoje financie.

 

Ako investície (participácia) funguje?

Starostlivo overujeme klienta, jeho podnikateľský zámer a ponúkané zabezpečenie.

Poskytujeme úver zo zdrojov RONDA INVEST.

Úverová pohľadávka sa určitú dobu spláca.

Pomôžeme Vám vybrať si vhodný úver na investíciu alebo si vytvoriť vlastné portfólio.

Zarábate!
Výnos je Vám mesačne vyplácaný na účet.

Prečítajte si ďalšie informácie o participácii:

Čo je to participácia

 • Participácia je záväzkovým vzťahom medzi RONDA INVEST a.s. a Investorom (participantom), ktorý Investorovi (participantovi) zakladá právo na výplatu časti istiny a časti úrokových výnosov z úverových pohľadávok, do ktorých Investor (Participant) na základe svojho vlastného uváženia investoval.
   
 • Investor (Participant) formou participácie získava možnosť investície do preverených úverových pohľadávok s vysoko bonitným zabezpečením a so zaujímavým výnosom.
   
 • Investor (Participant) nie je oprávnený Participácie prevádzať na tretie osoby, zriaďovať k nim práva tretích osôb, prenajímať ich, či akokoľvek s nimi disponovať. Participáciu je možné odkúpiť len prostredníctvom RONDA INVEST a.s.
   
 • RONDA INVEST a.s. odporúča v záujme rozloženia úverového rizika nadobúdať Participácie na báze portfóliového princípu.

Výhody pre investorov

 • Za Investora vykonáva správu, monitoring a vymáhanie úverovej pohľadávky po celú dobu trvania úveru RONDA INVEST a.s.
   
 • investor získava pravidelný nadštandardný výnos
   
 • bezpečnosť investície zaručuje kvalitné zabezpečenie úverov, ktoré sú ponúkané na participáciu, kedže sú úvery zabezpečené záložným právom k bonitným nehnuteľnostiam
   
 • možnosť zvoliť si výšku investície
   
 • možnosť diverzifikácie rizika - investície do niekoľkých rôznych úverov
   
 • spravidla priebežné splácanie investovanej čiastky
   
 • poskytnutie úveru je vždy najskôr financované zo zdrojov RONDA INVEST a.s. a partnerov projektu
   
 • investor tak má možnosť posúdenia doterajšieho vývoja úverovej pohľadávky ešte pred vlastnou realizáciou investície
   
 • úvery poskytujeme podľa bankových štandardov - vždy preverujeme bonitu klienta, kvalitu zabezpečenia, záznamy v registroch, zdroje príjmov pre splácanie úveru apod.
   
 • odmena RONDY INVEST a.s. je závislá na riadnom splácaní úverovej pohľadávky a je účtovaná oproti obdržanej splátke, na rozdiel od iných poskytovateľov, ktorí si účtujú mesačný paušálny poplatok

Stratégia úverovania RONDA INVEST a.s.

Na základe dlhoročných skúseností v oblasti poskytovania úverov dodržujeme pri financovaní striktne túto stratégiu:

 • úvery sú zabezpečené bonitnou nehnuteľnosťou
   
 • úvery zabezpečujeme najmä rezidenčnými nehnuteľnosťami v Prahe, okolí Prahy alebo krajských mestách
   
 • celý proces poskytnutia úveru zabezpečuje skúsený tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní bankových i nebankových úverov
   
 • kompletný právny servis je zabezpečený skúsenými právnikmi so znalosťou úverovej problematiky

Výnos z Participácie

 • Závisí na konkrétnej úverovej pohľadávke, do ktorej sa rozhodnete investovať a na platobnej morálke dlžníka. Podiel na výnose pre Investora sa začína spravidla v prepočte na úrovni 6 % p.a. Dosiahnuť môžete až 8 % p.a.

V participácii je možné dosiahnuť aj mimoriadne výnosy, napríklad pri predčasnom splatení úveru mimo opciu na predčasné splatenie.

Predpokladaná doba trvania Participácie

 • Predpokladaná doba trvania Participácie sa odvíja od splatnosti alebo predpokladanej splatnosti úverovej pohľadávky, do ktorej Participant investuje. Predpokladaná doba trvania Participácie obvykle nepresiahne 60 mesiacov.

Čo keď úverový klient nebude splácať?

 • Pracovníci RONDY INVEST a.s. majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním úverov a ich vymáhaním - vždy sa snažia ísť cestou, ktorá vedie k čo najrýchlejšiemu navráteniu poskytnutých prostriedkov v čo najvyššom objeme.
   
 • Každý úver ponúkaný k participácii je zabezpečený ručiteľským vyhlásením fyzickej osoby (vlastník dlžníka) alebo je táto fyzická osoba spoludlžníkom dlhu poskytnutého úveru.
   
 • Každý úver ponúkaný k participácii je tiež zabezpečený notárskou zápisnicou s vykonateľnosťou, čo spoločnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urýchliť prípadný proces vymáhania.
   
 • V prípade omeškania úverového klienta so splácaním uplatňuje RONDA INVEST a.s. štandardný upomienkový a vymáhací proces; ak klient / ručiteľ adekvátne nereaguje na upomienky, je RONDA INVEST a.s. oprávnená pristúpiť k výkonu záložného práva.
   
 • V prípade neplnenia zmluvných podmienok klientom, RONDA INVEST a.s. môže uplatniť voči klientovi aj rôzne zmluvné opatrenia (upomienky, zmluvné pokuty, strata výhody splátok, ...).
   
 • V prípade správy pohľadávky v režime vymáhania neplatia participanti žiadne ďalšie poplatky, RONDA INVEST si však môže účelne vynaložené náklady započítať proti vymoženej sume. 

Riziká spojené s participáciou

Hoci sa RONDA INVEST a.s. snaží minimalizovať riziká spojené s participáciou na úverových pohľadávkach, investícia do úverov so sebou vždy prinesie isté riziká.
Prehľad najpodstatnejších rizík nájdete tu.

Blog