Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Americká hypotéka

Financovanie čohokoľvek, čo súvisí s podnikaním a prinesie rozvoj v podnikaní. Refinancovanie nevýhodných záväzkov a pôžičiek. Preklenovacie financovanie po dobu vybavenia úveru v banke. Akvizícia všetkého druhu. Prípadne rýchle peniaze na prevádzkovú činnosť.

Voľnosť v nakladaní  s prostriedkami úveru

Expresná doba vybavenia úveru

Ideálne na rozvoj nových podnikateľských projektov

Parametre: 

Voľnosť v nakladaní
s prostriedkami

výška úveru:
od 2 000 000 Kč
do 20 000 000 Kč

maximálne
do 60%
trhovej hodnoty
nehnuteľnosti

splatnosť:
6 mesiacov - 15 rokov

Zabezpečenie

Záložné právo k nehnuteľnosti v Českej alebo Slovenskej republike.
Vinkulácia poistného plnenia z poistenia nehnuteľnosti.
Notárska zápisnica s vykonateľnosťou

Zoznam podkladov pre predbežné posúdenie úveru 

Podnikateľský zámer: 
  • vyplnená žiadosť o úver
  • popis podnikateľskej činnosti žiadateľa a zdrojov splácania úveru
  • výpis z obchodného (živnostenského) registra
  • FOP: doklad totožnosti + druhý doklad totožnosti + živnostenský list u SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba)
  • daňové priznanie a účtovná závierka za posledné dve účtovné obdobia
Zabezpečenie: 
  • aktuálny list vlastníctva
  • nadobúdací titul vlastníctva (napr. kúpna zmluva)
  • fotodokumentácia aktuálneho stavu (exteriér aj interiér)
  • akýkoľvek odhad nehnuteľnosti, ak existuje
  • dokumenty týkajúce sa vecných práv k nehnuteľnosti

Blog